Wszystkie reklamacje najlepiej jest zgłaszać od razu, w formie elektronicznej na adres-mail: kontakt@sulphur.com.pl (jeszcze w tym samym dniu, a najpóźniej w terminie 3-dniowym).

Zalecamy abyś w reklamacji podał co najmniej następujące informacje: oznaczenie siebie jako reklamującego, Twoje dane kontaktowe, zwięzły opis przyczyny składanej reklamacji, w tym okoliczności i datę stwierdzenia wady oraz roszczenie.

Ważne!

Pamiętaj, aby sprawdzić stan przesyłki przy jej odbiorze! W przypadku stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń przesyłki lub opakowań albo stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem koniecznie doprowadź do spisania protokołu szkodowego, najlepiej w obecności przedstawiciela firmy doręczającej Ci przesyłkę (o ile to jest możliwe). Dołącz protokół szkodowy do reklamacji. Możesz też dołączyć swoje zdjęcia.

Szczegółowe informacje o protokołach szkodowych oraz o sposobach zgłaszania uszkodzenia lub niezgodności przesyłki do doręczycieli znajdują się na stronach:

InPost pod adresem https://inpost.pl/protokol

FedEx pod adresem http://www.fedex.com/pl/domestic-services/claims.html

  1. Ponieważ do rozpatrzenia reklamacji jest nam potrzebny przedmiot reklamacji (cała przesyłka albo reklamowany kosmetyk), dlatego w Twoim interesie jest, aby go nam odesłać możliwie jak najszybciej (o ile to możliwe – zwrotnie przez tę samą firmę doręczycielską). Zwrotu przesyłki (kosmetyku) dokonaj na nasz adres: Dział Marketingu i Sprzedaży, Sulphur Zdrój Exim sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 116a, 28-100 Busko-Zdrój.
  2. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni od jej otrzymania, o ile otrzymamy również zwrot reklamowanej przesyłki lub kosmetyku. Na reklamację złożoną w formie elektronicznej, odpowiedzi udzielimy również w formie elektronicznej na podany adres e-mail. Brak naszej odpowiedzi w terminie uważany będzie za uznanie przez nas reklamacji za uzasadnioną.
  3. Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji znajdują się w Regulaminie Sprzedaży, dostępnym pod adresem: https://sklep-sulphur.com.pl/regulamin-sklepu/
  • VII par.1 – reklamacje z tytułu uszkodzenia lub niezgodności przesyłki z zamówieniem
  • VII par.2 – reklamacje z tytułu wad jakościowych (rękojmia za wady produktu)
  • VIII par.7 – reklamacje usług elektronicznych.